Młodzi twórcy mistrzom

Profesor dr hab. Wiesław Wiktor Jędrzejczak jest laureatem Nagrody FNP w dziedzinie nauk przyrodniczych i medycznych za prace na temat molekularnych i komórkowych mechanizmów powstawania komórek krwi. Jest szefem Katedry i Kliniki Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych Centralnego Szpitala Klinicznego Akademii Medycznej w Warszawie. Opublikował ponad 160 prac naukowych. Był pierwszym lekarzem, który w Polsce przeszczepił choremu szpik kostny. Tematem odcinka jest walka z chorobą i przede wszystkim podejście do pacjentów. Jest to uniwersalna opowieść o ciężkich wyborach, jakie lekarz i naukowiec musi codziennie podejmować, aby ratować ludzkie życie. W postaci profesora Jędrzejczaka intryguje jego ciepło i podejście do pacjenta. Przejmuje się każdym chorym i każdemu poświęca swoją uwagę. Każdą pomyłkę zespołu bierze do siebie a każdy sukces przypisuje zespołowi.