Młodzi twórcy mistrzom

Profesor dr hab. Wiesław Wiktor Jędrzejczak jest laureatem Nagrody FNP w dziedzinie nauk przyrodniczych i medycznych za prace na temat molekularnych i komórkowych mechanizmów powstawania komórek krwi. Jest szefem Katedry i Klinik