Młody Tancerz Roku

W drugim półfinale Młodego Tancerza Roku 2021 wzięli udział: Vanessa Zwolińska, Barbara Postek, Maciej Duda, Martyna Warzocha, Oliwia Czarnocka, Marta Wiszczuk, Wiktor Perdek. Każda z osób zaprezentowała się w choreografii klasycznej i