Misja Zambia

Zambijczycy nie mają łatwego życia: 45 procent społeczeństwa Zambii cierpi z powodu niedożywienia, a blisko 80 procent mieszkańców żyje za mniej niż 12 zł dziennie. Okolice Chingoli to teren przemysłowy, na którym znajdują się liczne ko