Misja Zambia

Lusaka. Tu swoje miejsce znalazły siostry salezjanki. Od 1996 roku prowadzą ośrodek „City of Hope”, czyli „Miasto nadziei”. Placówka założona została przez siostrę Ryszardę Piejko z Polski. Siostry opiekują się tutaj głównie dziewczętami pochodzącymi z rozbitych rodzin oraz środowisk zagrożonych przemocą i nałogami. W innej placówce w parafii Bauleni salezjanie pracują z młodzieżą. Obydwa te miejsca otrzymują finansowe wsparcie z Polski z programu Adopcja na odległość realizowanego przez Salezjański Ośrodek Misyjny w Warszawie.