Misja Zambia

Odwiedzamy salezjańskie seminarium duchowne w Lusace. Seminarium podlega pod inspektorię zambijską, w skład której wchodzą cztery państwa: Zambia, Malawi, Zimbabwe, Namibia. Placówka kształci przyszłych kapłanów, którzy będą pracować w tych krajach. Uczą się tu trzydzieści dwie osoby, w tym studenci z RPA. Oprócz codziennej nauki, do obowiązku studentów należy doglądanie kurnika i praca na miejscowej farmie.