Misja Zambia

Odwiedzamy salezjańskie seminarium duchowne w Lusace. Seminarium podlega pod inspektorię zambijską, w skład której wchodzą cztery państwa: Zambia, Malawi, Zimbabwe, Namibia. Placówka kształci przyszłych kapłanów, którzy bę