Misja Zambia

W stolicy Zambii – Lusace, siostry salezjanki od 20 lat prowadzą placówkę, w której pomagają młodym ludziom wyjść z ubóstwa zapewniając im dostęp do edukacji. Prowadzony przez nich ośrodek początkowo oferował kursy z krawiectwa, a następnie zaczęto uczyć tu informatyki i przygotowania do pracy w hotelarstwie. Salezjańska szkoła Garden Open Community School została założona w latach 90. Ze względu na ogromną liczbę małych dzieci pochodzących z przyległych dzielnic, rozbudowano ją o kolejną placówkę – Garden Community School. Uczy się w niej blisko 1000 dzieci.