Mieszczanie żywieccy

Małgorzata Kubielas i jej wnuczka Kaja Danaiłow, podejmują się wydania dzienników z okresu II wojny światowej, pisanych przez 15-letnią wówczas Jadwigę Mojżeszek, w domu nazwaną Wisią, która była siostrą mamy Małgorzaty. Kaja mie