Mieszczanie żywieccy

Wiesław Wilga to rzeźbiarz samouk. Swoją twórczość, dzieli na komercyjną i prywatną. Opowiada, jaki wpływ na niego miała rezygnacja ze zdawania na studia artystyczne i wybór pracy zarobkowej. Od lat jest odpowiedzialny za budowę szopki w Żywcu. Mówi o sobie, jestem praktykujący, ale niewierzący. Na co dzień pracuje w Miejskim Centrum Kultury. W dokumencie realizuje rzeźbę „Ostatnia wieczerza”.