Mieszczanie żywieccy

Beata Słowik, uczy tradycyjnych tańców mieszczan żywieckich zwanych putoszami. Jej córka, Marta Słowik Bałaś, postanowiła wyprowadzić się na wieś i zostać góralką, uczy tańców górali beskidzkich. Opowieść o matce i