Miejsce z historią

Odcinek opowiada o osobliwościach Szydłowca, niewielkiego miasta na skraju województwa mazowieckiego. Szydłowiec zawdzięcza swój rozwój Odrowążom, którzy później przybrali nazwisko Szydłowieccy. Miasto kwitło dzięki