Miejsce z historią

Bitwa pod Grunwaldem nieodzownie kojarzy się ze słynnym gestem przekazania dwóch nagich mieczy królowi Władysławowi Jagielle przez Krzyżaków. Niewielu jednak słyszało o komturze tucholskim Henryku von Schwelborn, autorze tego pom