Miejsce z historią

Odcinek opowiada o historii tego nadbużańskiego grodu, w którym od wieków żyli w zgodzie Polacy, Ukraińcy i Żydzi. Dowody tej koegzystencji widoczne są szczególnie w architekturze sakralnej. We Włodawie możemy podziwiać urokliwą