Miejsce z historią

Dumą Świątnik Górnych są dzwonnicy wawelscy. Od wieków dzwonnikami, czyli jak mówiono w Krakowie "świątnikami", byli mężczyźni ze Świątnik. Byli też stróżami katedry wawelskiej i darzono ich ogromnym zaufaniem. M