Miejsce z historią


Pierwsze datowane wydarzenia polityczne to zajęcie tych ziem w 981 roku przez Włodzimierza Wielkiego,
księcia ruskiego, następnie w roku 1018 przez Bolesława Chrobrego, a w roku 1031 przez księcia kijowskiego Jarosława
Mądrego. Według dawnej tradycji już wtedy książę Jarosław założył tu gród, jednak najstarsze źródła pisane znajdujemy
dopiero w roku 1152. Zapiski w Kronice Ruskiej określają miasto jako gród warowny, należący do księcia
halicko - włodzimierskiego. O pierwszym nadaniu praw miejskich mówi się w roku 1323, jeszcze za czasów ruskich lub
w połowie XIV wieku, po przejęciu tych ziem przez Kazimierza Wielkiego. W pełni udokumentowana lokacja miasta na
prawie magdeburskim przez Władysława Opolczyka to rok 1375. Niegdyś Jarosław był miastem na styku trzech wyznań
i trzech kultur: polskiej, ukraińskiej i żydowskiej. Dziś to miasto o bogatej tradycji i licznych zabytkach jest ważnym węzłem
szlaków komunikacyjnych i centrum handlowym. W latach 1975 - 1998 miasto administracyjnie należało do województwa przemyskiego.