Miejsce z historią

Pierwsze datowane wydarzenia polityczne to zajęcie tych ziem w 981 roku przez Włodzimierza Wielkiego, księcia ruskiego, następnie w roku 1018 przez Bolesława Chrobrego, a w roku 1031 przez księcia kijowskiego Jarosława Mądrego. Według dawnej tradycj