Miejsca

Współczesne spojrzenie na miejsca w Warszawie, w których 70 lat temu rozgrywały się ludzkie tragedie.