Miejsca

Konferencja prasowa na temat nowej organizacji zwiedzania Panoramy Racławickiej. Zmiany planuje się wprowadzić po zakończeniu odbywających się prac remontowych i konserwatorskich. Pracownicy muzeum odpowiadają dziennikarzom na następujące pytania: W jaki sposób placówka przygotowuje się do przyjmowania większej ilości zwiedzających? Czy pomysł wpuszczenia pewnej grupy zwiedzających jeszcze przed zakończeniem prac konserwatorskich, został już skonkretyzowany? Dlaczego Polonie zagraniczne przestały wpierać finansowo Panoramę Racławicką? Czy próba ograniczenia czasu zwiedzania zakończy się pozytywnie? Pracownicy muzeum odpowiadają na zadawane przez dziennikarzy pytania.