Miejsca

Historia klejnotów książęcych zgromadzonych w Muzeum Narodowym w Szczecinie. Klejnoty te były prezentowane na wystawie "Wspaniałość władców. Renesansowe klejnoty dworów panujących w latach 1500-1630" zorganizowanej w Muzeum Wiktorii i Alberta w Londynie. Na wystawie była zgromadzona biżuteria z 12 krajów, w tym z Polski, jedynego państwa z bloku krajów demokracji ludowej. Wystawa trwała od połowy października 1980 r. do 1.02.1981 r. Klejnoty szczecińskie posiadały własną witrynę i cieszyły się zainteresowaniem zwiedzających oraz pochlebnymi recenzjami w prasie. Niespodzianką na wystawie były polonika - portrety ze zbiorów bawarskich. O biżuterii i strojach odnalezionych w sarkofagach odkrytych w krypcie na Zamku Szczecińskim w 1946 r. opowiada kustosz muzeum Zofia Krzymuska-Fafius.