Miejsca

W czasach kampanii osadniczej w Bieszczadach w latach 50. stworzono świadomie bieszczadzkie mity o gigantycznych zarobkach w pracy podczas wyrębu lasu oraz o abstrakcyjnej wolności ludzi, którzy tam pracują. Autor filmu podejmuje próbę rozprawienia się z legendą Bieszczad jako polskiego westernu na wschodzie poprzez konfrontację z istniejącymi problemami, które dotyczą wszystkich osób zatrudnionych w tym rejonie w przemyśle drzewnym. Punktuje błędy popełnione przez decydentów w najwyższych władzach oraz szuka recept na uzdrowienie trudnej sytuacji panującej w przemyśle drzewnym w Bieszczadach. Wypowiedzi władz nadleśnictwa, leśników oraz robotników leśnych czyli drwali, wozaków, pilarzy, których nieprzemyślane decyzje władz dotykają najbardziej.