Między Ziemią a Niebem

W ponad dwóch tysiącach szkół specjalnych w Polsce uczy się około dwieście tysięcy dzieci. Wymagają one specjalnych metod i form pracy, aby rozwój i nauka były efektywne. Dla nich wyjątkowa musi być też lekcja religii. Dlatego co