Między Ziemią a Niebem

Różaniec – pierwsze skojarzenia to prosta, nieskomplikowana modlitwa, która polega jedynie na powtarzaniu „zdrowasiek”. Jan Paweł II, wielki zwolennik modlitwy różańcowej, podkreślał: „Różaniec jest