Między Ziemią a Niebem

„Przykład naszej błogosławionej diecezjanki sprawia, że widzimy w niej przede wszystkim patronkę teściowych. Nie ograniczamy jej szczególnej roli, jako błogosławionej. Doskonale wypełnia ona rolę pośredniczki także w innych funkcjach życ