Między Ziemią a Niebem

Z pierwszą Komunią Świętą jest tak, jak z naszym życiem wiary: trzeba je przeżywać świadomie. Dlatego tak istotne jest przygotowanie dziecka do tego sakramentu. Bo sakrament Eucharystii to nie tylko duchowe przeżycie dziecka, to także duchowe wsparci