Między Ziemią a Niebem

Pod hasłem „Wierzę w Kościół Ojca i Syna i Ducha Świętego” 23. kwietnia w Kościele katolickim obchodzona będzie Niedziela Biblijna, która rozpoczyna Tydzień Biblijny i 7. Narodowe Czytanie Pisma Świętego. W tym roku do lektu