Między Ziemią a Niebem

„Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia” – mówił Jezus do Siostry Faustyny w jednym z objawień. Wybór pierwszej niedzieli po Wielkanocy na Święto Miłosierdzia ma swój głęboki se