Między Ziemią a Niebem

Gościmy w Zgromadzeniu Sióstr Albertynek w Krakowie. Dziś, w drugi dzień świąt Zmartwychwstania Pańskiego mówimy o służbie Chrystusowi w bliźnich, zwłaszcza najbiedniejszych i najbardziej opuszczonych poprzez świadczenie im wielorakiej