Między Ziemią a Niebem

2. lutego, w Święto Ofiarowania Pańskiego, obchodzony jest w Kościele katolickim Światowy Dzień Życia Konsekrowanego, ustanowiony przez papieża Jana Pawła II w 1997 roku. Celem tego dnia jest szczególna refleksja nad darem życia poświęconego B