Między Ziemią a Niebem

„Dobrze więc, że pomagamy sobie nawzajem, ponieważ w każdym z nas, w każdej tradycji religijnej i w każdej społeczności, zawsze istnieje ryzyko, że będziemy żywić urazę i podsycać spory przeciwko innym, i to niekiedy w imię absolutnych, a nawet świętych zasad. () Idźmy razem naprzód, w oparciu o nasze wspólne wartości duchowe, aby bronić godności ludzkiej przed wszelką przemocą i szukać pokoju” – to słowa papieża Franciszka wypowiedziane na jednej z audiencji z przedstawicielami organizacji żydowskich. Bardzo mocno wpisują się w przesłanie XXVI Dnia Judaizmu w polskim kościele, pod hasłem: „Przejście Pana. Dziś wychodzicie”. W programie porozmawiamy o Dniu Judaizmu, który zgodnie z intencją biskupów ma pomagać katolikom w odkrywaniu judaistycznych korzeni chrześcijaństwa, w pogłębianiu świadomości tego, że religia żydowska nie jest wobec chrześcijaństwa rzeczywistością zewnętrzną, lecz czymś wewnętrznym. Można więc mówić o ścisłym pokrewieństwie obu religii, a wyznawców judaizmu nazywać braćmi, jak to określił św. Jan Paweł II: starszymi braćmi w wierze, a papież Benedykt XVI: naszymi ojcami w wierze. Ponadto w programie porozmawiamy o nadchodzących polskich beatyfikacjach. Zastanowimy się, kim nowi błogosławieni mają być dla nas, do czego ich życie ma nas inspirować.