Między Ziemią a Niebem

Jan Paweł II zgodnie z nabywaną wiedzą podjął zdecydowaną walkę z przypadkami wykorzystywania seksualnego dzieci i małoletnich przez niektórych duchownych oraz wprowadził obowiązujące w całym Kościele normy rozliczania tego typu przestępstw piszą członkowie Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski w Stanowisku wobec działań Jana Pawła II odnoszących się do przestępstw seksualnych wobec małoletnich. W programie porozmawiamy o świętym Janie Pawle II i jego walce z nadużyciami seksualnymi w Kościele, ale także podejmiemy refleksję nad spuścizną Jana Pawła.