Między Ziemią a Niebem

„Królestwo Boże opiera się na miłości. Obchodzona uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata przypomina, że życie świata stworzonego nie postępuje naprzód przypadkowo, ale zmierza do celu ostatecznego, jakim jest ukazanie się