Między Ziemią a Niebem

„Będziecie moimi świadkami” – tytuł papieskiego orędzia na Światowy Dzień Misyjny odnosi się do ostatniej rozmowy Jezusa Zmartwychwstałego ze swoimi uczniami przed wstąpieniem do nieba: (Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego mo