Między Ziemią a Niebem

Veritatis splendor (Blask prawdy) to dziesiąta encyklika św. papieża Jana Pawła II o podstawowych problemach nauczania moralnego Kościoła. Przesłaniem jej jest wskazanie na wewnętrzny i nierozerwalny związek, istniejący pomiędzy wiarą i moralnością oraz między wolnością i prawdą. W kontekście XXII Dnia Papieskiego porozmawiamy właśnie o wolności, miłości i prawdzie, bowiem przyświeca mu hasło zaczerpnięte z papieskiej encykliki Blask Prawdy. Powiemy także o 20. rocznicy różańcowej rewolucji, czyli o dodaniu przez papieża Jana Pawła II czwartej tajemnicy Tajemnicy Światła. A także podsumujemy Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski.