Między Ziemią a Niebem

Veritatis splendor (Blask prawdy) to dziesiąta encyklika św. papieża Jana Pawła II o podstawowych problemach nauczania moralnego Kościoła. Przesłaniem jej jest wskazanie na wewnętrzny i nierozerwalny związek, istniejący pomiędzy wiarą i moralnością o