Między Ziemią a Niebem

„Życie jest najpiękniejszym darem Boga. On stworzył nas do wielkich rzeczy, aby kochać i być kochanym. Bóg daje nam czas na ziemi, abyśmy poznali Jego Miłość, abyśmy doświadczyli Jego Miłości do głębi naszego istnienia. Abyśmy Go kochali, byśmy kochali naszych braci i siostry. Życie jest darem Boga” – to fragment listu św. Matki Teresy z Kalkuty z 24. września 1996 roku skierowany do Polaków. W 25. rocznicę śmierci siostry Misjonarki Miłosierdzia porozmawiamy o pozostawionym nam przez Nią testamencie, a także o czynach miłosierdzia. Porozmawiamy także z ks. Bogusławem Zemanem o tym, w jaki sposób odkrywać dzieciom fascynujący świat Biblii.