Między Ziemią a Niebem

9. lipca w sanktuarium Matki Bożej Bazylianki w Lipsku nad Biebrzą, skąd pochodzi szczególna teściowa, bł. Marianna Biernacka, odbędzie się „Zjazd teściowych”. To ważne wydarzenie diecezjalne przypominające, że Marianna Biernacka, pomimo prześladowań i okrucieństwa wojny nie utraciła wiary, próbowała ratować życie swojego syna i synowej. Niemcy zgodzili się, żeby Marianna poszła na śmierć i w ten sposób uratowała życie nienarodzonego wnuka i synowej. Wywieziono ją wraz z innymi aresztowanymi do więzienia w Grodnie. 13. lipca 1943 roku, na fortach w Naumowiczach Niemcy rozstrzelali 50 mieszkańców Lipska, w tym Mariannę i jej syna Stanisława.
Papież Jan Paweł II, 13. czerwca 1999 roku, w czasie mszy św. w Warszawie beatyfikował 108 Sług Bożych, w tym gronie znalazła się również Marianna Biernacka. W programie porozmawiamy o tym, w jaki sposób bł. Biernacka może być wzorem dla współczesnej kobiety. Powiemy także o drugiej ważnej postaci, która miała wpływ na życie młodego Karola Wojtyły – Edmundzie. Zastanowimy się nad rolą takich postaci w naszym życiu.