Między Ziemią a Niebem

„Bóg jest z nami w każdej ranie, w każdym lęku: żadne zło, żaden grzech nie ma ostatniego słowa” – mówił papież Franciszek podczas ubiegłorocznej Niedzieli Palmowej. Jak bardzo te słowa są aktualne w obecnej sytuacji. Odwołując się do zadziwienia, jakie wywołuje przejście od witania Jezusa okrzykiem „Hosanna!” do krzyczenia „Ukrzyżuj go!”, papież Franciszek zauważył, że ludzie „podążali bardziej za obrazem Mesjasza, niż za Mesjaszem”. Czy w naszym życiu nie jest podobnie? Na te i inne pytania dot. Wielkiego Tygodnia odpowiemy w programie. Podsumujemy także pielgrzymkę papieża Franciszka na Maltę, jak i ostatnie Jego wypowiedzi dot. Ukrainy.