Między Ziemią a Niebem

„Bóg jest z nami w każdej ranie, w każdym lęku: żadne zło, żaden grzech nie ma ostatniego słowa” – mówił papież Franciszek podczas ubiegłorocznej Niedzieli Palmowej. Jak bardzo te słowa są aktualne w obecnej sytuacji.