Między Ziemią a Niebem

W Objawieniu z 13 lipca 1917 roku w Fatimie Matka Boża prosiła o poświęcenie Rosji Jej Niepokalanemu Sercu, stwierdzając, że jeśli prośba ta nie zostanie spełniona, Rosja będzie szerzyć swoje błędy na całym świecie, podejmując wojny i prześladowanie