Między Ziemią a Niebem

W programie mówimy o tym jak Polacy pomagają docierającym do naszego kraju uchodźcom, inicjatywach w polskich miastach i wioskach i o tym jak można wspomóc te akcje.