Między Ziemią a Niebem

Odnajdywanie Boga po kryzysie pandemii, modlitwa adoracji i kontemplacji, solidarność z ubogimi, zaangażowanie w drogę synodalną oraz ekologia integralna to elementy papieskiego programu przygotowań do Jubileuszu Roku 2025. Franciszek zamieścił go w