Między Ziemią a Niebem

Synodalność nie jest rozdziałem w traktacie o eklezjologii, ani tym bardziej modą, sloganem czy nowym terminem, którym można się posługiwać czy manipulować na naszych spotkaniach. Nie! Synodalność wyraża naturę Kościoła, jego formę, jego styl, jego misję (Rzym, 18 września 2021) to słowa papieża Franciszka mówiące o tym, czym jest synod. Wsłuchując się w słowa papieża Franciszka porozmawiamy o Synodzie i synodalności, pamiętając, że Kościół to my wszyscy kapłani i świeccy. W programie porozmawiamy także o ważnej decyzji papieża Benedykta XVI.