Między Ziemią a Niebem

Synodalność nie jest rozdziałem w traktacie o eklezjologii, ani tym bardziej modą, sloganem czy nowym terminem, którym można się posługiwać czy manipulować na naszych spotkaniach. Nie! Synodalność wyraża naturę Kościoła, jego formę, jego styl,