Między Ziemią a Niebem

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan będzie miał miejsce od 18 do 25 stycznia, a jako hasło towarzyszy mu cytat z Ewangelii św. Mateusza: Zobaczyliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie i przyszliśmy oddać Mu pokłon. W czasie Tygodnia wierni wielu róż