Między Ziemią a Niebem

1 stycznia 2022 r., obchodzony jest 55. Światowy Dzień Pokoju pod hasłem: Dialog międzypokoleniowy, edukacja, praca: narzędzia budowania trwałego pokoju. Papież podkreślił w Orędziu, że kształcenie i wychowanie są siłą napędową pokoju. Wezwał do ogra