Między Ziemią a Niebem

Dziś wypada pierwsza niedziela adwentu, a więc oczekiwania na święta Bożego Narodzenia. W tych dniach jesteśmy szczególnie wrażliwi na los osób w potrzebie. Dziś w programie będziemy mówić o fali dobra, która rozlewa się d