Między Ziemią a Niebem

W ostatnią niedzielę roku liturgicznego, która w tym roku przypada 21 listopada, kościół katolicki czci Chrystusa Króla Wszechświata. Sensem tego święta jest uznanie panowania i władzy Chrystusa zarówno w życiu osobistym chrześcijan, jak i całych społeczności. W tym roku po raz pierwszy – w uroczystość Chrystusa Króla – obchodzony będzie z inicjatywy papieża Franciszka Światowy Dzień Młodzieży w diecezjach na całym świecie.

Światowe Dni Młodzieży to spotkania młodych katolików, odbywające się co dwa, trzy lub cztery lata zapoczątkowane z inicjatywy Jana Pawła II w 1986 roku. W programie o znaczeniu święta, a także o roli młodych w Kościele. Powiemy także o znaczeniu beatyfikacji 28-letniego ks. Jana Machy w życiu współczesnego człowieka.