Między Ziemią a Niebem

„Patriotyzm jest głęboko wpisany w uniwersalny nakaz miłości bliźniego. Międzypokoleniowa solidarność, odpowiedzialność za los najsłabszych, codzienna obywatelska uczciwość, gotowość służby i poświęcenia na rzecz dobra wspólnego, które ściśle łączą się z patriotyzmem, są zarazem realizacją orędzia zawartego w Ewangelii. Dlatego jak pisał święty papież Pius X, Kościół nauczał zawsze, że patriotyzm jest obowiązkiem i wiąże go z nakazem czwartego przykazania Bożego” – to fragment dokumentu Konferencji Episkopatu Polski przygotowanego przez Radę ds. Społecznych i zatytułowanego „Chrześcijański kształt patriotyzmu”. W programie porozmawiamy o patriotyzmie tu i teraz w kontekście naszej wiary z okazji przypadającego 11 listopada Święta Niepodległości.