Między Ziemią a Niebem

„Nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli” (Dz 4, 20), to główna myśl orędzia papieża Franciszka na Światowy Dzień Misyjny. Jest on organizowany w całym Kościele w tym roku 24. października. Tego dnia inaugurowany jest jednocześnie tydzień aktywności misyjnej. Światowy Dzień Misyjny angażuje wszystkich katolików do współpracy w dziele przekazywania Ewangelii wszystkim narodom. Jak tłumaczą organizatorzy, jest to wyraz troski katolików o wszystkich ludzi na świecie, którzy nie mieli szansy doświadczyć miłości Boga. Papież Franciszek w swoim przesłaniu przyznaje, że obecny moment dziejowy nie jest łatwy. Pandemia uwypukliła i powiększyła cierpienie, samotność, ubóstwo i niesprawiedliwości, z powodu których tak wielu już cierpiało, a także zdemaskowała nasze fałszywe bezpieczeństwo. Osoby najbardziej podatne na zagrożenia jeszcze bardziej odczuły własną bezradność i kruchość. Doświadczyliśmy przygnębienia, rozczarowania, zmęczenia. Istnieje pilna potrzeba misjonarzy nadziei, którzy namaszczeni przez Pana byliby zdolni proroczo przypominać, że nikt nie zbawia się sam dodaje Franciszek.