Między Ziemią a Niebem

„Nadchodzący synod będzie szkołą synodalności, uczeniem się słuchania drugiego człowieka” – mówił abp Stanisław Gądecki, przewodniczący KEP, przed rozpoczęciem XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów.

Z kolei podsumowując sesję inauguracyjną w Watykanie, arcybiskup powiedział, że „synod w najgłębszym sensie ma oznaczać wewnętrzną drogę serca w kierunku nawrócenia”. Prof. Aleksander Bańska, delegat Kościoła w Polsce na otwarcie procesu synodalnego, podkreślił, że życzeniem Ojca Świętego jest, by synod w znacznym stopniu angażował osoby świeckie.

Punktem wyjścia dla Synodu jest papieska encyklika Fratelli tutti, ukazująca wspólnotowość, która nie wyklucza żadnego człowieka; wspólnotowość, w której nie chodzi tylko o katolików, czy chrześcijan, ale wszystkich ludzi, ponad kategoriami religijnymi.