Między Ziemią a Niebem

XXI Dzień Papieski. „Non abbiate paura” – to jedne z najbardziej pamiętnych słów pontyfikatu Jana Pawła II i właśnie te słowa patronują dzisiejszej niedzieli.