Między Ziemią a Niebem

Październik to miesiąc poświęcony Maryi i modlitwie różańcowej. Modlitwie prostej, a zarazem kompletnej pod każdym względem. Jest tu: uwielbienie, pochwała, błaganie, wstawiennictwo i dziękczynienie. Papież Leon XIII mówił o róża