Między Ziemią a Niebem

„Jesteśmy wezwani do zaangażowania się, żeby nie było już więcej murów, które nas oddzielają, aby nie było więcej innych, ale tylko jedno my, tak wielkie, jak cała ludzkość” – te słowa znajdujemy w ogłoszonym dziś orędziu Papieża na 107. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy, jego temat brzmi: „Ku stale rosnącemu my”. Podsumujemy także międzynarodową regionalną konferencją na temat ochrony nieletnich w Kościołach Europy Środkowo-Wschodniej.