Między Ziemią a Niebem

Choć lato w pełni to wszyscy mówią już o jesieni i ewentualnej kolejnej fali pandemii. W programie porozmawiamy o dobru wspólnym i odpowiedzialności za drugiego człowieka. Przypomnimy słowa Papieża Franciszka o szczepieniach przeciwko C