Między Ziemią a Niebem

– Najpoważniejszą chorobą w życiu nie jest rak, gruźlica czy obecna pandemia, ale brak miłości, niezdolność do kochania. Nie osądzajmy innych, pozwólmy im żyć i zbliżmy się do nich z miłością – zachęcał Ojciec Święty podczas niedzi